Tilbake til fortellingene

En mann, kvinne og gutt som går gjennom en flyplass.

Å komme til Norge Å komme til Norge Å komme til Noreg

Skrevet av Aamiina

Illustrert av Julie Cornelia van Walsum

Oversatt av Espen Stranger-Johannessen

Lest av Espen Stranger-Johannessen

Språk bokmål

Nivå Nivå 5

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


En mann, kvinne og gutt som går gjennom en flyplass.

De to brødrene mine og jeg kom til Norge i desember 2016. Vi hadde på oss sommerklær fordi vi trodde det ville være like varmt i Norge som i Somalia. Men da vi kom til flyplassen, snødde det. Vi frøs og været var kaldt. Selv om vi hadde med oss noen kofferter, inneholdt de bare sommerklær.

De to brødrene mine og jeg kom til Norge i desember 2016. Vi hadde på oss sommerklær fordi vi trodde det ville være like varmt i Norge som i Somalia. Men da vi kom til flyplassen, snødde det. Vi frøs og været var kaldt. Selv om vi hadde med oss noen kofferter, inneholdt de bare sommerklær.

Dei to brørne mine og eg kom til Noreg i desember 2016. Vi hadde på oss sommarklede fordi vi trudde det ville vere like varmt i Noreg som i Somalia. Men då vi kom til flyplassen, snødde det. Vi fraus og vêret var kaldt. Sjølv om vi hadde med oss nokre koffertar, inneheldt dei berre sommarklede.


En kvinne som klemmer barn.

Selv om det var kaldt, var jeg veldig glad da vi kom til Norge. Jeg kunne endelig møte mamma igjen, som jeg ikke hadde sett på seks år. Mamma og to av venninnene hennes møtte oss. Da vi møtte mamma igjen, gråt vi av glede. Mamma bor i en liten by, så vi kjørte dit.

Selv om det var kaldt, var jeg veldig glad da vi kom til Norge. Jeg kunne endelig møte mamma igjen, som jeg ikke hadde sett på seks år. Mamma og to av venninnene hennes møtte oss. Da vi møtte mamma igjen, gråt vi av glede. Mamma bor i en liten by, så vi kjørte dit.

Sjølv om det var kaldt, var eg veldig glad då vi kom til Noreg. Eg kunne endeleg møte mamma att, som eg ikkje hadde sett på seks år. Mamma og to av venninnene hennar møtte oss. Då vi møtte mamma att, gret vi av glede. Mamma bur i ein liten by, så vi køyrde dit.


En mann, kvinne og gutt som handler klær.

De første dagene i mammas by var veldig merkelige. Det var kaldt, det snødde og det var lite å se. Gatene var helt folketomme. De få personene jeg møtte, virket kalde og uvennlige. I Somalia er det folk overalt, så alt føltes uvant her. Mammaen min og venninnene hennes ga oss gaver, og hun tok oss med for å kjøpe vinterklær.

De første dagene i mammas by var veldig merkelige. Det var kaldt, det snødde og det var lite å se. Gatene var helt folketomme. De få personene jeg møtte, virket kalde og uvennlige. I Somalia er det folk overalt, så alt føltes uvant her. Mammaen min og venninnene hennes ga oss gaver, og hun tok oss med for å kjøpe vinterklær.

Dei første dagane i byen til mamma var veldig merkelege. Det var kaldt, det snødde og det var lite å sjå. Gatene var heilt folketomme. Dei få personane eg møtte, verka kalde og uvennlege. I Somalia er det folk overalt, så alt kjendest uvant her. Mammaa mi og venninnene hennar gav oss gåver, og ho tok oss med for å kjøpe vinterklede.


Tre kvinner sitter ved pulter.

Etter juleferien begynte jeg på norskkurs på voksenopplæringssenteret. Jeg gikk der i to år før jeg begynte på en vanlig skole. Nå går jeg siste året, og jeg har fått mange nye venner. Jeg er veldig sosial og jeg er glad i å møte andre.

Etter juleferien begynte jeg på norskkurs på voksenopplæringssenteret. Jeg gikk der i to år før jeg begynte på en vanlig skole. Nå går jeg siste året, og jeg har fått mange nye venner. Jeg er veldig sosial og jeg er glad i å møte andre.

Etter juleferien byrja eg på norskkurs på vaksenopplæringssenteret. Eg gjekk der i to år før eg byrja på ein vanleg skule. No går eg siste året, og eg har fått mange nye venner. Eg er veldig sosial og eg er glad i å møte andre.


En kvinne som bruker en symaskin.

Etter skolen drar jeg til Frivilligsentralen for å få hjelp med leksene. Jeg har også begynt på et sykurs der.

Etter skolen drar jeg til Frivilligsentralen for å få hjelp med leksene. Jeg har også begynt på et sykurs der.

Etter skulen drar eg til Frivilligsentralen for å få hjelp med leksene. Eg har òg byrja på eit sykurs der.


En kvinne som studerer på et bibliotek.

I Somalia fikk jeg aldri mulighet til å gå på skole eller ta et kurs, bortsett fra koranskole. Jeg kunne ikke lese eller skrive. Nå har jeg lært å skrive på både somali og norsk, og mange andre fag. Uten utdanning følte jeg at jeg ikke var noen. Nå føler jeg meg kunnskapsrik og glad.

I Somalia fikk jeg aldri mulighet til å gå på skole eller ta et kurs, bortsett fra koranskole. Jeg kunne ikke lese eller skrive. Nå har jeg lært å skrive på både somali og norsk, og mange andre fag. Uten utdanning følte jeg at jeg ikke var noen. Nå føler jeg meg kunnskapsrik og glad.

I Somalia fekk eg aldri moglegheit til å gå på skule eller ta eit kurs, bortsett frå koranskule. Eg kunne ikkje lese eller skrive. No har eg lært å skrive på både somali og norsk, og mange andre fag. Utan utdanning følte eg at eg ikkje var nokon. No føler eg meg kunnskapsrik og glad.


En kvinne som leser med en gutt og en jente.

Neste år skal jeg begynne på helse- og oppvekstfag på videregående skole. I framtiden vil jeg bli barne- og ungdomsarbeider. Når jeg er ferdig med utdanningen min, drømmer jeg om å få meg en fast jobb. Jeg vil også lære å kjøre bil og ta førerkort.

Neste år skal jeg begynne på helse- og oppvekstfag på videregående skole. I framtiden vil jeg bli barne- og ungdomsarbeider. Når jeg er ferdig med utdanningen min, drømmer jeg om å få meg en fast jobb. Jeg vil også lære å kjøre bil og ta førerkort.

Neste år skal eg byrje på helse- og oppvekstfag på vidaregåande skule. I framtida vil eg bli barne- og ungdomsarbeidar. Når eg er ferdig med utdanninga mi, drøymer eg om å få meg ein fast jobb. Eg vil òg lære å køyre bil og ta førarkort.


En kvinne i et bibliotek som tenker på en familie.

Hvis jeg fremdeles hadde bodd i Somalia, hadde jeg kanskje vært mor nå. Kanskje jeg hadde fått mange barn allerede. Hvis jeg hadde vært i Somalia, ville jeg ikke hatt de samme mulighetene som jeg har fått nå. Jeg føler meg heldig som bor i Norge.

Hvis jeg fremdeles hadde bodd i Somalia, hadde jeg kanskje vært mor nå. Kanskje jeg hadde fått mange barn allerede. Hvis jeg hadde vært i Somalia, ville jeg ikke hatt de samme mulighetene som jeg har fått nå. Jeg føler meg heldig som bor i Norge.

Viss eg framleis hadde budd i Somalia, hadde eg kanskje vore mor no. Kanskje eg hadde fått mange barn allereie. Viss eg hadde vore i Somalia, ville eg ikkje hatt dei same moglegheitene som eg har fått no. Eg føler meg heldig som bur i Noreg.


Skrevet av: Aamiina
Illustrert av: Julie Cornelia van Walsum
Oversatt av: Espen Stranger-Johannessen
Lest av: Espen Stranger-Johannessen
Språk: bokmål
Nivå: Nivå 5
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF