Tilbake til fortellingene

Et topanelsbilde av en mann ved en bærbar datamaskin og en kvinne med en bærbar datamaskin.

En gammel mann som kjæreste En gammel mann som kjæreste Ein gammal mann som kjærast

Skrevet av Aranya

Illustrert av Sunniva Høiby-Øiset

Oversatt av Espen Stranger-Johannessen

Lest av Espen Stranger-Johannessen

Språk bokmål

Nivå Nivå 5

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


Et topanelsbilde av en mann ved en bærbar datamaskin og en kvinne ved en bærbar datamaskin.

Jeg trodde norske menn var de beste mennene i verden, men det stemmer ikke! Før jeg møtte han som skulle bli ektemannen min, jobbet jeg på en fabrikk i Bangkok, mens han bodde i Pattaya. Vi ble kjent gjennom Internett og ble etter hvert sammen.

Jeg trodde norske menn var de beste mennene i verden, men det stemmer ikke! Før jeg møtte han som skulle bli ektemannen min, jobbet jeg på en fabrikk i Bangkok, mens han bodde i Pattaya. Vi ble kjent gjennom Internett og ble etter hvert sammen.

Eg trudde norske menn var dei beste mennene i verda, men det stemmer ikkje! Før eg møtte han som skulle bli ektemannen min, jobba eg på ein fabrikk i Bangkok, medan han budde i Pattaya. Vi vart kjente gjennom Internett og vart etter kvart saman.


En brud og brudgom som holder hender.

Etter en stund bestemte vi oss for å gifte oss. Jeg kom fra en fattig familie, så det å ha en utenlandsk ektemann som kunne forsørge familien min, var en del av grunnen til at jeg giftet meg med ham.

Etter en stund bestemte vi oss for å gifte oss. Jeg kom fra en fattig familie, så det å ha en utenlandsk ektemann som kunne forsørge familien min, var en del av grunnen til at jeg giftet meg med ham.

Etter ei stund bestemte vi oss for å gifte oss. Eg kom frå ein fattig familie, så det å ha ein utanlandsk ektemann som kunne forsørge familien min, var ein del av grunnen til at eg gifta meg med han.


En mann som kjører og en kvinne som sitter ved siden av ham.

Vi flyttet til Norge, og jeg begynte å gå på skole for å lære norsk. Det var vanskelige tider. Jeg hadde ikke førerkort, og mannen min var nødt til å kjøre meg til skolen, vente på meg og kjøre meg tilbake. Det tok én time hver vei. Etter en stund flyttet vi nærmere, men likevel insisterte han på å kjøre meg til skolen. Han ville ikke at jeg skulle gå alene.

Vi flyttet til Norge, og jeg begynte å gå på skole for å lære norsk. Det var vanskelige tider. Jeg hadde ikke førerkort, og mannen min var nødt til å kjøre meg til skolen, vente på meg og kjøre meg tilbake. Det tok én time hver vei. Etter en stund flyttet vi nærmere, men likevel insisterte han på å kjøre meg til skolen. Han ville ikke at jeg skulle gå alene.

Vi flytta til Noreg, og eg byrja å gå på skule for å lære norsk. Det var vanskelege tider. Eg hadde ikkje førarkort, og mannen min var nøydd til å køyre meg til skulen, vente på meg og køyre meg tilbake. Det tok éin time kvar veg. Etter ei stund flytta vi nærare, men likevel insisterte han på å køyre meg til skulen. Han ville ikkje at eg skulle gå åleine.


En trist kvinne som stirrer på den tomme vesken sin.

Jeg har nesten ikke hatt penger siden jeg kom til Norge. Én gang ga han meg penger til lunsj, men siden jeg hadde så lite penger, beholdt jeg dem. Vennene mine på skolen vil hjelpe meg med å skaffe meg en jobb, men mannen min sier at jeg ikke kan det. Han synes ikke jobben som renholder passer for meg.

Jeg har nesten ikke hatt penger siden jeg kom til Norge. Én gang ga han meg penger til lunsj, men siden jeg hadde så lite penger, beholdt jeg dem. Vennene mine på skolen vil hjelpe meg med å skaffe meg en jobb, men mannen min sier at jeg ikke kan det. Han synes ikke jobben som renholder passer for meg.

Eg har nesten ikkje hatt pengar sidan eg kom til Noreg. Éin gong gav han meg pengar til lunsj, men sidan eg hadde så lite pengar, behaldt eg dei. Vennene mine på skulen vil hjelpe meg med å skaffe meg ein jobb, men mannen min seier at eg ikkje kan det. Han synest ikkje jobben som reinhaldar passar for meg.


En mann som tenker på å bygge en garasje.

I stedet hadde han en annen jobb for meg – å bygge en garasje. Han var sjefen og jeg gjorde alt. Han kunne ikke gjøre så mye fordi han var syk. Han ga meg ingen av pengene han tjente på å bygge garasjen.

I stedet hadde han en annen jobb for meg – å bygge en garasje. Han var sjefen og jeg gjorde alt. Han kunne ikke gjøre så mye fordi han var syk. Han ga meg ingen av pengene han tjente på å bygge garasjen.

I staden hadde han ein annan jobb for meg – å bygge ein garasje. Han var sjefen og eg gjorde alt. Han kunne ikkje gjere så mykje fordi han var sjuk. Han gav meg ingen av pengane han tente frå å bygge garasjen.


En hund som går på et jorde.

En dag sa han til meg at han kjedet seg når han var alene hjemme, så han bestemte seg for at vi skulle skaffe oss en hund. Jeg ville ikke ha en hund siden jeg var sliten etter skolen og hadde lekser. Han sa at han skulle gå tur med hunden hver dag, men til slutt måtte jeg passe både hunden og den gamle mannen min.

En dag sa han til meg at han kjedet seg når han var alene hjemme, så han bestemte seg for at vi skulle skaffe oss en hund. Jeg ville ikke ha en hund siden jeg var sliten etter skolen og hadde lekser. Han sa at han skulle gå tur med hunden hver dag, men til slutt måtte jeg passe både hunden og den gamle mannen min.

Ein dag sa han til meg at han kjeda seg når han var åleine heime, så han bestemte seg for at vi skulle skaffe oss ein hund. Eg ville ikkje ha ein hund sidan eg var sliten etter skulen og hadde lekser. Han sa at han skulle gå tur med hunden kvar dag, men til slutt måtte eg passe både hunden og den gamle mannen min.


En mann som ser ned på en hund og en kvinne som står i nærheten av dem med armene i kors.

Jeg vet ikke hva framtiden vil bringe. Planen min er å begynne på en annen skole, men mannen min vil ikke at jeg skal gjøre det. Han planlegger å flytte lengre vekk for å gjøre det vanskelig for meg. Jeg vil gjøre motstand, men jeg vet ikke hvordan. Det er ikke så lett å bo i utlandet med en gammel mann slik jeg en gang så for meg.

Jeg vet ikke hva framtiden vil bringe. Planen min er å begynne på en annen skole, men mannen min vil ikke at jeg skal gjøre det. Han planlegger å flytte lengre vekk for å gjøre det vanskelig for meg. Jeg vil gjøre motstand, men jeg vet ikke hvordan. Det er ikke så lett å bo i utlandet med en gammel mann slik jeg en gang så for meg.

Eg veit ikkje kva framtida vil bringe. Planen min er å byrje på ein annan skule, men mannen min vil ikkje at eg skal gjere det. Han planlegg å flytte lengre vekk for å gjere det vanskeleg for meg. Eg vil gjere motstand, men eg veit ikkje korleis. Det er ikkje så lett å bu i utlandet med ein gammal mann slik eg ein gong såg for meg.


Skrevet av: Aranya
Illustrert av: Sunniva Høiby-Øiset
Oversatt av: Espen Stranger-Johannessen
Lest av: Espen Stranger-Johannessen
Språk: bokmål
Nivå: Nivå 5
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF