LIDA berättelser

LIDA berättelser är en gratis och öppen utbildningsresurs utvecklad av LIDA. Nu finns 30 berättelser tillgängliga med text och ljud på svenska och de andra mest vanligt förekommande språken i Sverige. För barnböcker, gå till Berättelser för Sverige.