Tilbake til fortellingene

En mann som står foran et kart over Afghanistan.

Maliks historie Maliks historie Maliks historie

Skrevet av LIDA Italia

Illustrert av Vilius Aistis Vilimas

Oversatt av Espen Stranger-Johannessen

Lest av Espen Stranger-Johannessen

Språk bokmål

Nivå Nivå 4

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


En mann som står foran et kart over Afghanistan.

Jeg heter Malik og jeg er 39 år gammel. Jeg ble født i Afghanistan. Religionen min er forskjellig fra den største religionen i Afghanistan.

Jeg heter Malik og jeg er 39 år gammel. Jeg ble født i Afghanistan. Religionen min er forskjellig fra den største religionen i Afghanistan.

Eg heiter Malik og eg er 39 år gammal. Eg vart fødd i Afghanistan. Religionen min er forskjellig frå den største religionen i Afghanistan.


En mann og en kvinne som klemmer og en trist mann som står i nærheten av dem.

I mange år har folk som tilhører min religion blitt forfulgt. Dette har vært veldig vanskelig for familien min.

I mange år har folk som tilhører min religion blitt forfulgt. Dette har vært veldig vanskelig for familien min.

I mange år har folk som tilhøyrer religionen min vorte forfølgd. Dette har vore veldig vanskeleg for familien min.


En mann midt i en krigsscene og en stridsvogn som skyter i det fjerne.

For noen år siden var det krig. Jeg var redd for å bli drept. Jeg forlot familien min og prøvde å dra til Europa for å starte et nytt liv.

For noen år siden var det krig. Jeg var redd for å bli drept. Jeg forlot familien min og prøvde å dra til Europa for å starte et nytt liv.

For nokre år sidan var det krig. Eg var redd for å bli drepen. Eg forlét familien min og prøvde å dra til Europa for å starte eit nytt liv.


En mann på tur som tenker på mat og en seng.

Jeg gikk mange kilometer. Noen ganger hadde jeg hverken mat eller et sted å sove. Noen av de jeg reiste med, døde.

Jeg gikk mange kilometer. Noen ganger hadde jeg hverken mat eller et sted å sove. Noen av de jeg reiste med, døde.

Eg gjekk mange kilometer. Nokre gongar hadde eg verken mat eller ein stad å sove. Nokre av dei eg reiste med, døydde.


En mann og en kvinne som står utenfor et hus, smiler og tilbyr mat.

Til slutt kom jeg fram. Jeg traff noen folk fra hjemlandet mitt som hjalp meg. Jeg vet ikke hva jeg ville ha gjort uten dem.

Til slutt kom jeg fram. Jeg traff noen folk fra hjemlandet mitt som hjalp meg. Jeg vet ikke hva jeg ville ha gjort uten dem.

Til slutt kom eg fram. Eg trefte nokre folk frå heimlandet mitt som hjelpte meg. Eg veit ikkje kva eg ville ha gjort utan dei.


En mann som sitter ved et skrivebord og studerer.

Jeg begynte å lære språket, men det var vanskelig. Jeg visste at det å snakke språket var viktig for å få en jobb.

Jeg begynte å lære språket, men det var vanskelig. Jeg visste at det å snakke språket var viktig for å få en jobb.

Eg byrja å lære språket, men det var vanskeleg. Eg visste at det å snakke språket var viktig for å få ein jobb.


En mann som sitter ved et skrivebord og studerer med en klokke på veggen.

Jeg studerte i flere år, til å begynne med for å lære språket. Det var krevende, men jeg liker å lære nye ting.

Jeg studerte i flere år, til å begynne med for å lære språket. Det var krevende, men jeg liker å lære nye ting.

Eg studerte i fleire år, til å byrje med for å lære språket. Det var krevjande, men eg liker å lære nye ting.


En mann som underviser i vinkler.

Etter studiene begynte jeg å jobbe. Først jobbet jeg på en restaurant, og deretter ble jeg lærer fordi jeg ville hjelpe andre.

Etter studiene begynte jeg å jobbe. Først jobbet jeg på en restaurant, og deretter ble jeg lærer fordi jeg ville hjelpe andre.

Etter studiane byrja eg å jobbe. Først jobba eg i ein restaurant, og deretter vart eg lærar fordi eg ville hjelpe andre.


En mann som underviser en jente som sitter ved et skrivebord.

Jeg håper jeg kan dra tilbake til Afghanistan en dag. Mange folk der trenger hjelp, og jeg vil gjerne hjelpe dem.

Jeg håper jeg kan dra tilbake til Afghanistan en dag. Mange folk der trenger hjelp, og jeg vil gjerne hjelpe dem.

Eg håper eg kan dra tilbake til Afghanistan ein dag. Mange folk der treng hjelp, og eg vil gjerne hjelpe dei.


Skrevet av: LIDA Italia
Illustrert av: Vilius Aistis Vilimas
Oversatt av: Espen Stranger-Johannessen
Lest av: Espen Stranger-Johannessen
Språk: bokmål
Nivå: Nivå 4
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF