LIDA fortellinger

Om oss

LIDA

Learning Inclusion in a Digital Age (LIDA) har utviklet LIDA fortellinger, en nettside for innvandrere og flyktninger som lærer norsk med hjelp av morsmålet eller et annet språk de snakker. Nettsiden har 30 fortellinger i de største største innvandrings- og flyktningspråkene i Norge, i tillegg til europeiske språk. Ved å lese fortellinger på begge språk kan den som lærer dra nytte av bedre forståelse og trekke veksler på tidligere kunnskap på en språk vedkommende snakker. Nettsiden er spesielt rettet mot nyankomne flyktninger og innvandrere med liten skolebakgrunn og som har lært muntlig og uformelt, men vi håper andre får glede og nytte av dem. For fortellinger skrevet for barn, gå til Barnebøker for Norge eller Global Storybooks.

Om fortellingene

De fleste fortellingene har blitt skrevet for dette prosjektet. Fem fortellinger kommer fra tidligere prosjekter til LIDA-teamet, men har blitt lettere redigert for å møte denne målgruppen bedre. To fortellinger, Å komme til Norge og En gammel mann som kjæreste, ble skrevet anonymt av flyktninger/innvandrere spesifikt for LIDA fortellinger. Majoriteten av illustrasjonene ble laget av elever ved Hamar Katedralskole, mens de øvrige illustrasjonene kommer fra Aakanee.com. Tekstene og illustrasjonene har åpne lisenser (enten CC BY eller CC BY-NC-SA — se hver enkelt fortelling), som lar folk bruke dem så langt lisensene tillater.

Hvordan er nivå-inndelingen i LIDA fortellinger?

NivåBeskrivelseOrd per fortelling
Nivå 1Svært korte setninger i nåtidOpptil 50 ord
Nivå 2Korte setninger i nåtid og fremtid51 til 100 ord
Nivå 3Korte setninger i fortid, nåtid og fremtid101 til 200 ord
Nivå 4Et par setninger per side201 til 300 ord
Nivå 5Flere setninger per side301 til 450 ord

Team

Espen Stranger-Johannessen

Espen Stranger-Johannessen

Espen Stranger-Johannessen er prosjektleder for LIDA fortellinger og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Han har en ph.d. i Literacy Education fra University of British Columbia, Canada. Ph.d.-forskningen hans handlet om læreridentitet og African Storybook, en nettside med afrikanske fortellinger for barn. Basert på dette arbeidet utviklet han og kolleger nettsider for flere land med barnebøker på 140+ språk, inkludert den norske versjonen Barnebøker for Norge, som LIDA fortellinger bygger på.

Brit Svoen

Brit Svoen

Førsteamanuensis Brit Svoen er prosjektleder ved Senter for Senter for livslang læring (SELL), Høgskolen i Innlandet, og medlem av forskergruppa «Mediepedagogikk». Bakgrunnen hennes er i informatikk og medieutdanning, og hun har omfattende erfaring med å utvikle audiovisuelle læringsressurser, i tillegg til online og campus-baserte programmer. Før hun begynte på Høgskolen i Innlandet (den gang Høgskolen i Lillehammer), jobbet hun i ti år i næringslivet med IT og multimedia og fem år som en høgskolelektor. Brit er koordinatoren for LIDA-prosjektet, og hun var også koordinator for de foregående Erasmus Plus-prosjektene RegGap og Advenus.

Stephen Dobson

Stephen Dobson

Professor Stephen Dobson er gjesteprofessor ved Senter for Senter for livslang læring (SELL), Høgskolen i Innlandet, og dekan for utdanning ved Victoria University of Wellington, New Zealand. Stephen ble født i Zambia i 1963, vokste opp i England og har tidligere bodd mange år i Norge. Før han begynte i UH-sektoren jobbet han i 13 år med flyktninger. Forskningen og undervisningen hans omfatter vurdering, profesjonell utvikling, flyktningstudier, dannelse, inkludering og klasseromsstudier. Han har publisert en samling poesi. Stephen er flytende i skandinaviske språk og medlem av Teacher Education Expert Standing Committee for the Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL). Stephen var vitenskapelig leder for prosjektene ReGap og Advenus.

Lars Teppan Johansen

Lars Teppan Johansen

Lars Teppan Johansen er prosjektleder med fokus på grafisk design, web, video, interaktive og rike medier. Lars begynte å jobbe på Høgskolen i Innlandet i oktober 2007, og har en variert bakgrunn innen IT med å utvikle nettsider, video, foto, lyd, animasjon, trykk og interaktive medier. Lars er ivrig etter å tilpasse ny teknologi til nye utdanningsmodeller.

Gunn Heidi Sorknes Holme

Gunn Heidi Sorknes Holme

Gunn Heidi Sorknes Holme har en bachelor i reiseliv, samt årsstudium i personalutvikling og ledelse fra Høgskolen i Lillehammer. Som administrasjonsrådgiver på Senter for livslang læring på Handelshøgskolen i Innlandet, støtter hun prosjektledere med økonomi og administrasjon i eksternfinansierte prosjekter. Andre arbeidsoppgaver på Senter for livslang læring er ledelsesstøtte, oppfølging av innkjøps- og avtalereglement, håndtering av reiseregninger og faktura.

Liam Doherty

Liam Doherty er stipendiat ved Department of Language and Literacy Education, University of British Columbia. Liam er teknisk rådgiver for LIDA fortellinger.

Finansiering

Erasmus+

Vi takker for finansiering fra Erasmus+ for «Learning Inclusion in a Digital Age - to belong and Find a Voice in a Changing Europe».

Takk til

Vi er taknemlige for nettsidedesignet fra Storybooks Canada, illustrasjonene fra Aakanee.com, ikoner fra FontAwesome (via Fontello) and Elegant Circles, og alt arbeidet til oversetterne, korrekturleserne, leserne og alle andre som har bidratt til å gjøre disse fortellingene tilgjengelige.